ผู้มีชีวิตที่มีรูปร่างที่ผิดแผกทางแบบแปลนออกไป จะไม่สามารถได้ยินเสียงที่เช่นเดียวกันได้บางท่านได้ยินดังบางคนได้ยินน้ำเสียงเบา

คนหูหนวส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องที่มีขนาดเล็กจนอาจที่จะได้ยินน้ำเสียงรอบข้างได้แน่ชัด หูหนวกแต่ในเนื้อความที่มีการเชื่อมต่อกับสามัญชนภายนอกแล้ว หูฟังที่ใช้ในการเพิ่มเสียงจะมีส่วนประกอบของท่อสเต็มเซลล์ที่แจ่มแจ้งซึ่งรูปแบบนี้มักจะถูกเลือกเกี่ยวกับเด็กๆฟังเพราะเด็กไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องปิดความไม่ให้คนทั่วไปใช้งานทั่วไปได้ แต่เมื่อใดเจริญวัยขึ้นอาจต้องผันแปรรุ่นในการใช้เครื่องมือช่วยฟังไม่อย่างงั้นกลุ่มภายนอกคงจะทำให้ผู้เยาว์มีความรู้สึกด้อย ปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายที่จะชำระล้างพร้อมกับการปกครองได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีร่างกายที่อ่อนแอหรือว่าสุขภาพไม่คึกคัก ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยเหลือทำงานให้ชีวิตสะดวกขึ้น มันทำให้การครองชีวิตของคนแบบใหม่นั้นเป็นที่ดึงดูดเพราะไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ไม่น่าสนใจอีกต่อไปโดยจะมีคอมพิวเตอร์มาช่วยว่าการภารกิจในเรื่องนี้ การที่เราถือเอาว่าเรือนร่างคนเรานั้นเชิงซ้อนที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่ผิด นักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ออกมายืนกรานแล้วเตือน ระบบอะนาล็อกของเครื่องช่วยฟังความถูกจริงทำให้กระแสเสียงที่เข้ามายังหูเราอย่างสม่ำเสมอมีเสียงดัง สินค้าเหล่านี้คือจะช่วยฟังเป็นหลักพร้อมด้วยทำการขยายเสียงสารพัด ในทางเดียวกันบางเครื่องที่เป็นระบบอนาล็อกสมัครงานคนหูหนวกอาจจะมีการใช้งานอยู่ที่มากเนื่องมาจากมีราคาถูกมากแต่ก็มิได้ช่วยทำให้น้ำเสียงที่ได้ยินมีความนุ่มและเสนาะหู ระบบดิจิตอลจะมีไมโครชิปที่จะตรวจนับออโต้โดยการที่เราใส่ของซื้อของขายนี้ออกไปข้างนอกจะทำให้ได้ยินความแจ่มที่แหวกแนวกันออกไปเชื้อราในหู ไม่ว่าจะเป็นกาลเวลาที่เราเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องได้ยินน้ำเสียงที่ดัง ค่าจะทำการปรับให้ออสวนตอบสเต็มเซลล์ ถ้าไม่มีการปรับให้ขึ้นเสียงคงจะเกิดความจำเจให้กับคนที่โอภาปราศรัยด้วยเชื้อราในหู ระหว่างที่การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งการฟังการเห็นมีการปรับแต่งค่าความเอื้อเฟื้ออาจมีความผันแปรโดยการกดปุ่มทำให้อาจจะสนทนาปราศรัยกับเพื่อนคุยที่โทรศัพท์มาได้สมัครงานคนหูหนวก

ปุถุชนเราหูหนวกเป็นสิ่งที่เชี่ยวชาญการที่ก่อสร้างสิ่งที่ช่วยใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากจะช่วยลดความไม่ถูกต้องออกไปจากเรือนร่างแถมยังมีระยะเวลาออกกำลังกายพร้อมทั้งไปทำสิ่งที่ชอบได้ คราวมีการทำออกมาเยอะขึ้นก็สามารถช่วยคนที่ไม่มีหรือมีคำถามทางการได้ฟัง ยิ่งมีการประกวดกันสูงขึ้นก็มีผลกับผู้ใช้เหตุด้วยจะหาซื้อในราคาถูกได้จนมีผลประโยชน์กับราษฎรหูหนวก