คนที่มีประเภทที่เบี่ยงเบนทางแบบออกไป จะไม่อาจจะได้ยินเสียงที่เหมือนกันได้บางท่านได้ยินดังบางคนได้ยินเสียงเบาคนหูตึง

เครื่องช่วยฟังคนจำนวนมากจะอยู่ในห้องที่มีขนาดเล็กจนอาจที่จะได้ยินน้ำเสียงรอบข้างได้แน่ชัด แต่ในเรื่องที่มีการเกี่ยวต่อกับบุคคลภายนอกแล้ว หูฟังที่ใช้ในการเติมเสียงจะมีชิ้นส่วนของท่อที่แจ่มแจ้งซึ่งรูปแบบนี้มักจะถูกเลือกเหตุด้วยเด็กหูตึงเนื่องจากผู้เยาว์ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องพรางไม่ให้คนทั่วไปใช้งานทั่วไปได้ แต่เมื่อใดก้าวหน้าขึ้นคงจะต้องสับเปลี่ยนรุ่นในการใช้เครื่องช่วยฟังไม่อย่างงั้นแวดวงภายนอกคงจะทำให้ผู้เยาว์มีความรู้สึกด้อย ปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายที่จะชะล้างพร้อมทั้งการจัดการได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเรือนร่างที่อ่อนแอหรือสุขภาพไม่สดชื่น ก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาสนับสนุนแก้ไขให้ชีวิตสบายขึ้น มันทำเอาการใช้ชีวิตของคนแบบใหม่นั้นเป็นที่ดึงดูดเพราะไม่จำเป็นจำต้องทำสิ่งที่น่าเอือมระอาอีกต่อไปโดยจะมีคอมพิวเตอร์มาช่วยปฏิบัติงานกิจการงานในเรื่องนี้หูตึง เครื่องช่วยฟังการที่เราถือเอาว่าตัวตนคนเรานั้นลึกลับซับซ้อนที่สุดนั้นเป็นสิ่งที่ผิด นักวิชาวิทยาศาสตร์ได้ออกมารับรองแล้วเตือน ระบบอะนาล็อกของเครื่องช่วยฟังความถูกจริงทำให้กระแสเสียงที่เข้ามายังหูเราอย่างต่อเนื่องมีดังลั่นหูตึง โรคหูตึงของซื้อของขายกลุ่มนี้คือจะช่วยฟังเป็นหลักพร้อมด้วยทำการขยายเสียงทั้งมวล ในทางเดียวกันบางเครื่องที่เป็นค่าอนาล็อกอาจมีการใช้งานอยู่ที่มากหูตึงเพราะว่าเครื่องช่วยฟังมีราคาถูกมากแต่ก็มิได้ช่วยทำให้เสียงที่ได้ยินมีความนุ่มพร้อมทั้งไพเราะ ระบบดิจิตอลจะมีไมโครชิปที่จะวัดผลออโต้โดยการที่เราใส่ผลิตภัณฑ์นี้ออกไปภายนอกจะทำให้ได้ยินความชัดเจนที่ผิดแผกกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยที่เราเดินไปที่ร้านสะดวกซื้อก็จำเป็นจะต้องที่จะต้องได้ยินน้ำเสียงที่ดัง หูตึงค่าจะทำการปรับให้ออต่อต้าน ถ้าไม่มีการปรับให้ขึ้นเสียงคงเกิดความไม่น่าสนใจให้กับคนที่เจรจาด้วย ระหว่างที่การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและการฟังประสาทสัมผัสโรคหูตึงมีการปรับค่าความเจือจุนอาจมีการแปรโดยการกดปุ่มทำให้อาจจะคุยกับเพื่อนคุยที่โทรศัพท์มาได้เครื่องช่วยฟัง

มนุษย์เราเป็นสิ่งที่ชาญฉลาดการที่สร้างสิ่งที่ช่วยใช้ในชีวิตทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่ดี เหตุเพราะจะช่วยลดความชั่วร้ายออกไปจากเรือนร่างแถมยังมีกาลเวลาออกกำลังกายพร้อมด้วยไปทำสิ่งที่ชอบได้ ทันทีที่มีการทำออกมามากขึ้นก็สามารถช่วยคนที่ไม่มีหรือมีคำถามทางการได้ยิน ยิ่งมีการแข่งขันกันสูงขึ้นก็มีผลกับผู้ใช้เนื่องจากจะหาซื้อหาในความถูกได้จนมีประโยชน์กับชาวเมืองโรคหูตึง